Tydliggörande av definition utförande och drift

Såsom utförande av väg anses förutom anläggning av ny väg även anläggning och mer omfattande förbättring av väg.

Till drift av väg räknas dels åtgärd för vägs vidmakthållande i ett för dess ändamål tillfredsställande skick, såsom påförande av väghållningsämnen, vägbanans jämnande, dikesrensning, underhåll och ombyggnad av trumma, dels uppsättande av vägmärke eller annan dylik anordning. Vidare omfattas arbete för att hålla vägbanan till erforderlig bredd fri från hinder av snö och is, liksom annan halkförebyggande åtgärd samt åtgärd för vägbanans bättrande.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.