Författararkiv: sekreterare

Tydliggörande av definition utförande och drift

Såsom utförande av väg anses förutom anläggning av ny väg även anläggning och mer omfattande förbättring av väg. Till drift av väg räknas dels åtgärd för vägs vidmakthållande i ett för dess ändamål tillfredsställande skick, såsom påförande av väghållningsämnen, vägbanans … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tydliggörande av definition utförande och drift

Kallelse till årsstämma 24 augusti 2017 kl. 19.00

Välkomna till årets stämma i Långelanda församlingshem torsdag den 24 augusti kl 19.00. Nedan finner ni kallelse, dagordning samt fullmakt inför mötet. Mail kommer även att skickas till varje medlem med dokument inför stämman. Eventuell fullmakt behöver tas med i pappersform. Kom … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma 24 augusti 2017 kl. 19.00

Mall för motion inför årsstämma

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie föreningsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad. Följande mall kan användas. Mall motion inför årsstämma

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mall för motion inför årsstämma

Slitageavgift – information

Mölneby-Hals Samfällighetsförening tillämpar från och med 2016-03-29 så kallad slitageavgift. Denna ersätter de tidigare dispenser för tung trafik man fick ansöka om. Slitageavgiften debiteras där onormalt utnyttjande av våra vägar sker. Exempel på när slitageavgift tas ut är vid nybyggnation eller … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Slitageavgift – information

Valberedningen Mölneby-hals samfällighetsförening

I valberedningen ingår: Karin Olsson, Johan Klingberg och Erland Josefsson

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Valberedningen Mölneby-hals samfällighetsförening

Dom i Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens dom (F714-16) har bekräftat styrelsens uppfattning om att kostnader för upprustning av vägar sektion II skall belasta, enligt andelstal, sektion II utförande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dom i Mark- och miljödomstolen