Bärlager på sektion 2 vägarna

Imorgon, den 29 november börjar det läggas bärlager på sektion 2 vägarna.

Då maskinerna inte kommer att kunna flytta på sig utgör dessa hinder i trafiken,

men det går att  köra där maskinerna inte befinner sig.

Storemyrsvägen är först ut och därefter tas Stenåldersvägen i slutet av denna vecka.

Beklagar kort framförhållning och de olägenheter trafikhindren kan utgöra.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Bärlager på sektion 2 vägarna

Anslutningsvägen

Arbetet med anslutningsvägen är i full gång och beräknas vara klar vecka 49.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Anslutningsvägen

Nu startar upprustning av vägar sektion 2

Idag, den 17 november 2016 startar upprustningen av sektion 2. Arbetet börjar med Storemyrsvägen. Detta innebär att gångvägen mellan Hermelinvägen och Storemyrsvägen öppnas upp. På Hermelinvägen finns parkeringsutrymme för 8-9 bilar under byggtiden, om så önskas.

Berörda fastighetsägare har fått info via mail.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nu startar upprustning av vägar sektion 2

Info upprustning av vägar sektion 2

Idag har länkat  informationsbrev tillsänts alla medlemmar/fastighetsägare sektion 2.

Upprustningen av vägarna, sektion 2 kommer att starta i slutet av vecka 42.

Uppdaterad info kommer att publiceras här på hemsidan.

Info medlemmar sektion 2 161016

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Info upprustning av vägar sektion 2

Dom i Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens dom (F714-16) har bekräftat styrelsens uppfattning om att kostnader för upprustning av vägar sektion II skall belasta, enligt andelstal, sektion II utförande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dom i Mark- och miljödomstolen

Påminnelse om inbetalning!

Ni som ännu inte betalat, kommer inom kort får en sista påminnelse om inbetalning, innan ärendet överlämnas till Kronofogdemyndigheten.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Påminnelse om inbetalning!

Angående anslutning till Halsvägen

Som ni uppmärksammat så har inte den nya anslutningen till Halsvägen börjat byggas. Detta beror på att kommunen inväntar projekteringshandlingar från exploatörerna. Vi avvaktar vidare besked om igångsättning av Orust kommun.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Angående anslutning till Halsvägen

Protokoll årsstämma 2016-08-17

Här kommer protokollet från årsstämman den 17 augusti

2016-08-17 Årsstämmoprotokoll

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsstämma 2016-08-17

Kant- och brevlådestolpar

Kantstolpar och brevlådestolpar har nu satts upp utmed den upprustade Halsvägen. Alla fastighetsägare uppmanas nu att flytta sina brevlådor till de nya stolparna.

Vägräcke kommer att sättas upp längs en kortare sträcka i backen, Nyckelhålsvägen. I samband med utförandet av räcket, kommer också brevlådestolpar slås ned vid 4 olika stationer på Halse Nabb (vilket bekostas av berörda fastighetsägare).

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kant- och brevlådestolpar

Slitageavgift

Styrelsen beslutade att från och med 2016-03-29 införa slitageavgifter för byggnation istället för dispenser. Vi tar därmed bort viktbegränsningen. Trailertrafik ej tillåten tills vidare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Slitageavgift