Protokoll årsstämma 2016-08-17

Här kommer protokollet från årsstämman den 17 augusti

2016-08-17 Årsstämmoprotokoll

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsstämma 2016-08-17

Kant- och brevlådestolpar

Kantstolpar och brevlådestolpar har nu satts upp utmed den upprustade Halsvägen. Alla fastighetsägare uppmanas nu att flytta sina brevlådor till de nya stolparna.

Vägräcke kommer att sättas upp längs en kortare sträcka i backen, Nyckelhålsvägen. I samband med utförandet av räcket, kommer också brevlådestolpar slås ned vid 4 olika stationer på Halse Nabb (vilket bekostas av berörda fastighetsägare).

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kant- och brevlådestolpar

Trafikplanering/framdrivningsplan

Hej,

Så här ser den planerade begränsningen av tung trafik samt personbilstrafik ut framöver.
Ändringar kan förekomma på kort varsel. Vi håller hemsidan uppdaterad med information.

Framdrivningsplan 2016-04-25 – 2016-06-23

25-April tom 3-Maj

Kommer viss justering av diken samt slänter ske med stor larvgående maskin, mestadels i öster ända av Halsvägen. Det kommer finnas plats för fordon att kunna passera, om inte flyttar maskiner på sig.

4-Maj tom 9-Maj

Kommer utläggning av ytligt bärlager samt hyvling och hårdgörning av vägen ske, det kommer finnas plats att kunna passera hyvel, om inte så flyttar hyveln på sig. Ingen tung trafik får förekomma mellan 4-Maj och 9-Maj.

10-Maj tom 13-Maj

Kommer asfaltering av grundlager ske, ingen passering av fordon kan förekomma, Skogslyckevägen kommer att hållas öppen. Halsvägen öppnas upp varje kväll.

16-Maj tom 3-Juni

Kommer efterjustering av diken, avlopp, samt montering av kvarvarande brunnar utföras med en hjulgående grävmaskin. Passering av maskinen kommer att kunna ske, om inte så flyttar den på sig. Även kranlastbil kommer att stå på vägen och lasta ris. rör, skräp mm även den kan flytta på sig.

Genomfarten till Skoglyckevägen skall hållas stängd i så stor utsträckning som möjligt. NCC ber om överseende med att det blir trångt på vägen stundom, dock arbetar vi för att det skall bli så lite störningar som möjligt. NCC kommer att samla ihop begagnade plaströr för avrinning och placera på entreprenadplanen för avhämtning av vägföreningens boende.

1-Juni tom 3-Juni

Kommer kulvert samt vägkropp över Höbäck`s vattendrag att bytas ut, vägen är då helt avstängd för trafik hela dygnet, fordon leds om via Skogslyckan.

7-Juni tom 10-Juni

kommer resterande vägkropp om ca: 50m att bytas ut, vägen är då helt avstängd och fordon leds om via Skogslyckan.

13-Juni tom 16-Juni

Kommer slitlagret att asfalteras, ingen passering av fordon kan förekomma, Skogslyckevägen kommer att hållas öppen. Halsvägen öppnas upp varje kväll.

17-Juni tom 22-Juni

Kommer Stödkantsläggning ske med lastbil i rörelse, fordon kan passera, dock med en viss fördröjning då lastbilen är långsam.

Det kommer att finnas arbetsfordon på vägen hela tiden fram till 22 juni men de flyttar på sig, men man får räkna med att viss väntetid kan uppstå.

Halsvägen skall vara upprustad, asfalterad och klar den 23 juni 2016.

Tack för visad hänsyn
Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Trafikplanering/framdrivningsplan

Slitageavgift

Styrelsen beslutade att från och med 2016-03-29 införa slitageavgifter för byggnation istället för dispenser. Vi tar därmed bort viktbegränsningen. Trailertrafik ej tillåten tills vidare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Slitageavgift

Fakturor

Nu har fakturor skickats ut per mail till medlemmarna. Dessa skall vara betalda och föreningen tillhanda 2016-02-29. Har ni inte fått faktura kontakta styrelsen.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fakturor

Extrastämma sektion 2

Styrelsen kallar sektion 2 medlemmar till extrastämma den 23 januari kl 10.00 i Långelanda Församlingshem.
Kallelse, dagordning samt lånekalkyl skickad via mail. Önskar ni få det igen vänligen meddela styrelsen så ordnar vi detta.
(Gäller fastighetsägare på Storemyrsvägen/Bergstigen/Stenåldersvägen)
Varmt välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Extrastämma sektion 2

Upprustning Halsvägen

Nu startar projektet ”Upprustning Halsvägen”. Start måndag 30 november.

Info om detta finns under fliken dokument samt utskickat via mail till medlemmarna.

Alternativ väg för personbilar när Halsvägen är avstängd är via Skogslyckans vägförening under vardagar dagtid. Viktbegränsning 3,5 ton max 30 km/h.

Vid frågor kontakta föreningens ordförande

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Upprustning Halsvägen

Informationsmöte

Orust kommun inbjuder samtliga medlemmar till informationsmöte angående exploatering Halse-Nabb 2015-10-06 Ängås skola, Svanesund lokal Aulan kl 19.00-20.00. Inbjudan finns under dokument.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Informationsmöte