Vägtillsyningsman för Mölneby-Hals samfällighetsförening

Vägtillsyningsman för föreningen är Sonny Olsson.

Kontakt med Sonny gällande plogning mm går genom ordförande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vägtillsyningsman för Mölneby-Hals samfällighetsförening

Valberedningen Mölneby-hals samfällighetsförening

I valberedningen ingår:

Karin Olsson, Johan Klingberg och Erland Josefsson

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Valberedningen Mölneby-hals samfällighetsförening

Dom i Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens dom (F714-16) har bekräftat styrelsens uppfattning om att kostnader för upprustning av vägar sektion II skall belasta, enligt andelstal, sektion II utförande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dom i Mark- och miljödomstolen

Protokoll årsstämma 2016-08-17

Här kommer protokollet från årsstämman den 17 augusti

2016-08-17 Årsstämmoprotokoll

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsstämma 2016-08-17

Slitageavgift

Styrelsen beslutade att från och med 2016-03-29 införa slitageavgifter för byggnation istället för dispenser. Vi tar därmed bort viktbegränsningen. Trailertrafik ej tillåten tills vidare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Slitageavgift

Extrastämma sektion 2

Styrelsen kallar sektion 2 medlemmar till extrastämma den 23 januari kl 10.00 i Långelanda Församlingshem.
Kallelse, dagordning samt lånekalkyl skickad via mail. Önskar ni få det igen vänligen meddela styrelsen så ordnar vi detta.
(Gäller fastighetsägare på Storemyrsvägen/Bergstigen/Stenåldersvägen)
Varmt välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Extrastämma sektion 2

Informationsmöte

Orust kommun inbjuder samtliga medlemmar till informationsmöte angående exploatering Halse-Nabb 2015-10-06 Ängås skola, Svanesund lokal Aulan kl 19.00-20.00. Inbjudan finns under dokument.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Informationsmöte