Slitageavgift – information

Mölneby-Hals Samfällighetsförening tillämpar från och med 2016-03-29 så kallad slitageavgift. Denna ersätter de tidigare dispenser för tung trafik man fick ansöka om.

Slitageavgiften debiteras där onormalt utnyttjande av våra vägar sker. Exempel på när slitageavgift tas ut är vid nybyggnation eller ombyggnad som medför ökat slitage på vägen, större skogsavverkning eller näringsverksamhet som genererar transporter.

Slitageavgiften baseras alltid på en fastighets antal andelar för permanentboende. Avgiften blir enligt formel: antal andelar * 3 * 30 kr (där siffran 3 är enligt stämmobeslut). Slitageavgift ska täcka de kostnader som samfälligheten får p.g.a. det ökade slitaget som till exempel nybyggnation medför. Observera att avgiften  inte täcker direkt uppkomna skador.  Exempel på sådana är betongspill på asfalten eller sönderkörda kanter. Skador som dessa debiteras direkt till den som orsakat dessa.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Slitageavgift – information

Vägtillsyningsman för Mölneby-Hals samfällighetsförening

Vägtillsyningsman för föreningen är Sonny Olsson.

Kontakt med Sonny gällande plogning mm går genom ordförande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vägtillsyningsman för Mölneby-Hals samfällighetsförening

Valberedningen Mölneby-hals samfällighetsförening

I valberedningen ingår:

Karin Olsson, Johan Klingberg och Erland Josefsson

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Valberedningen Mölneby-hals samfällighetsförening

Dom i Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens dom (F714-16) har bekräftat styrelsens uppfattning om att kostnader för upprustning av vägar sektion II skall belasta, enligt andelstal, sektion II utförande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dom i Mark- och miljödomstolen

Protokoll årsstämma 2016-08-17

Här kommer protokollet från årsstämman den 17 augusti

2016-08-17 Årsstämmoprotokoll

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsstämma 2016-08-17

Slitageavgift

Styrelsen beslutade att från och med 2016-03-29 införa slitageavgifter för byggnation istället för dispenser. Vi tar därmed bort viktbegränsningen. Trailertrafik ej tillåten tills vidare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Slitageavgift

Extrastämma sektion 2

Styrelsen kallar sektion 2 medlemmar till extrastämma den 23 januari kl 10.00 i Långelanda Församlingshem.
Kallelse, dagordning samt lånekalkyl skickad via mail. Önskar ni få det igen vänligen meddela styrelsen så ordnar vi detta.
(Gäller fastighetsägare på Storemyrsvägen/Bergstigen/Stenåldersvägen)
Varmt välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Extrastämma sektion 2

Informationsmöte

Orust kommun inbjuder samtliga medlemmar till informationsmöte angående exploatering Halse-Nabb 2015-10-06 Ängås skola, Svanesund lokal Aulan kl 19.00-20.00. Inbjudan finns under dokument.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Informationsmöte